MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nhà cái V9bet muốn khẳng định rằng tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và được viết bởi những chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực cá cược. Tuy nhiên, việc sử dụng thông tin này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn.

✓ Trong mọi tình huống, V9bet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định cá cược và hành động liên quan.

✓ Ngoài ra, trang web này có thể chứa các liên kết dẫn đến trang web bên ngoài và trang chủ V9bet không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, tính chất hoặc tính khả dụng của những trang website đó. Việc sử dụng các liên kết hoặc truy cập các trang web bên ngoài hoàn toàn nằm trong trách nhiệm và quyết định của bạn.

V9bet cam kết nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động bình thường của trang web. Tuy nhiên, trong một số tình huống bất khả kháng liên quan đến các vấn đề kỹ thuật như đường truyền hoặc dịch vụ lưu trữ, điều này có thể vượt qua khả năng kiểm soát của nhà cái V9bet. Trong trường hợp đó, V9bet sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng trang chủ V9bet cam kết cung cấp thông báo kịp thời và đề xuất giải pháp thay thế phù hợp để đảm bảo sự tiếp tục của trải nghiệm của bạn.

Xem thêm : Quyền Riêng Tư

Xem thêm : Điều Kiện Và Điều Khoản